Informasjon

Aud Elisabeth Hole

  • 24.09.1931 - 11.01.2023

Vår alles kjære og omsorgsfulle Aud Elisabeth døde fra oss 11. januar på Kryllingheimen.

Gud er trofast. ( 1.Kor.1,9 )

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: